Archief voor juli 2016

Lindebloesemtochtje plukken

Wat is het heerlijk om nu door de stad te fietsen. Want in mijn straat en vele straten van Leeuwarden staan lindebomen en die bloeien nu. Een heerlijke zoetige en bloemige en subtiele geur. Fietsen is heerlijk en nu nog een groter feest. En mijn stad is nu nog mooier want ruikt heerlijk. Zelfs binnen…

Lees meer

Ga je mee oesters zoeken?

Het is heerlijk oesters eten aan de kust. En verser kun je de oesters niet eten want je haalt ze uit het wad en eet ze ter plekke op. Met het wad voor je ogen. En in je neus. Heerlijk. Ga je mee naar het wad? Je krijgt antwoord op de volgende vragen. Is het…

Lees meer

Lees meer

akfjksajf kaasfa jaksdfj ksj fdkajs kfjs kfjkas fksj dfkjs kdfjaksfjksdj fklsj dkfjskdfj kasjdfksadfkjs dfjaks fdfj ksaj fdkjs kfdjaksfjkasjf kasjf kajs fkdj askfdj aksfj kasfj dkasj fkasj fajsfdkja skfd jkasfjkas

Lees meer

test

jfksk jkaskfj skadjfksaj fkjs kfdj skjfk asjfksjakdf jaskdjf kasjdf kasj fdkjaskdf jask jdfkasj fksaj fksaj fkasjf dksjdfkasj dfkjas kfdjaks dfjksjdfkas jdfksj df

Lees meer

Wilde picknick

jaskjfksajdf kajs fkjskf jaksjfdkasj fdkasj kflj askfj kasjfdk; asj fkasj fkajsfk ajs fdkaj sdfkjaskdfj aksjdf kasj fdkasj dfk;ja skdfj askdfj sakdj fkasjdfkas jdfksaj dfkja sdfk jasdkfl

Lees meer